Tanzimat Fermanı İle Islahat Fermanı Arasındaki Farklar

Tanzimat ile Islahat fermanı arasında 17 yıl bulunmaktadır. Çoğu tarihçi Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasında fazla bir fark olmadığını söyleseler de esasında işleyiş açısından Tanzimat ve Islahat Fermanı birbirinden çok farklıdır. İşte; Tanzimat ile ıslahat fermanı arasındaki farklar

Tanzimat ile Islahat Arasındaki Farklar

  • Tanzimat Fermanı bizzat padişah ve yöneticilerin istekleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Yani başka bir dış etken yoktur. Islahat Fermanı ise Tanzimat Fermanının tam zıttı olarak Avrupalı devletlerin baskısı sonucunda Islahat Fermanı imzalanmıştır. Yani dış sebeplerden dolayı oluşan bir fermandır Islahat Fermanı.
  • Tanzimat Fermanı döneminde Gayrimüslimler ile Müslümanlar arasında bazı farklılıklar olduğu aşikardır. Islahat Fermanında ise Tanzimat Fermanının zıttı olarak Gayrimüslimler ile Müslümanlar arasında ki din ve ırk farkı ortadan kaldırılmıştır. Buda Osmanlının Müslüman tebaasının devlete olan güveninin sarsılmasına yol açmıştır.
  • Yukarıda ki madde de belirtmiş olduğumuz gibi Tanzimat Fermanı Osmanlı toplumunun bütününe yönelik olmakla beraber, Islahat Fermanında ise sadece gayrimüslimler yani dış devletlerin (Avrupalı Devletler) etkisinden dolayı Hristiyanlara yönelik bir fermandır.
  • Islahat Fermanının getirmiş olduğu imtiyazlardan dolayı Gayrimüslimler Osmanlı Devletinden ayrılmak istemelerine neden olmuştur. Islahat Fermanından sonra Osmanlı Devletinde bulunan azınlıklar isyanlarda bulunmuş ve Islahat Fermanından sonra azınlıklar birer birer ayrılmıştır.
  • Tanzimat Fermanı Osmanlı halkını devlete bağlamayı ve destek almayı hedeflerken, Islahat Fermanı Osmanlı halkını devlete karşı küstürmüştür. Bu nedenle Osmanlı Devletinde asayiş bozukluklarına ve artmaya başlamıştır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz maddeleri okuduktan sonra Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasındaki farkları anlayacaksınızdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu