Faik Ali Ozansoy Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Faik Ali Ozansoy, Süleyman Nazif’in küçük kardeşidir. Eserlerinde Abdülhak Hamit Tarhan’ı taklit etmiştir. Bu nedenle edebiyatımızda “İkinci Hamit” olarak bilinmektedir. Abisi Namık Kemal’den etkilenmiş ve onun eserlerinin izinden gitmişti. Faik Ali de Abdülhak Hamit Tarhan’ın izinden gitmiştir. Birinci Dünya Savaşında bireysellikten sıyrılarak şiirlerinde yurt sevgisini işlemiştir. Abisinde de yurt sevgisi ve milliyetçilik bulunmaktadır. Aynı şekilde Faik Ali Ozansoy’da da yurt sevgisi ve milliyetçilik bulunmaktadır.

Serveti Fünunda yer alan ilk şiirleri dergi ve gazetelerde 1897 yılından sonra yayımlanmaya başlanmıştır. Bu şiirlerinin bazılarında Zahir takma adını kullanmış ve bu şekilde imzalar atmıştır. 1908 yılında Fecri Ati topluluğuna katılmış ve bu topluluğun başına geçmiştir. Ayrıca gene aynı yılda Mithat Paşa isimli bir biyografi çalışması olmuştur. Bu biyografi türünde vermiş olduğu eseri de dönemin özelliklerine göre yansıtmıştır.

Divan Edebiyatını bilmemesine rağmen Fecri Ati topluluğunda çıkarmış olduğu eserleri, Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın etkisinde oluşturmuştur. Bu topluluğu bilmemesine rağmen, vermiş olduğu eserlerin içerik ve üslubunu işin içindeyken öğrenmiş ve oluşturmuştur. Dil ve üslup yönünden eserlerini kusursuz bir şekilde bir Serveti Fünuncuya yaraşır şekilde icra etmiştir. Bu nedenle oluşturduğu eserlerinde kusur ve eksiklik aranamaz.

Edebi Kişiliği

Yazmış olduğu ilk şiirleri biraz karamsarlık ile doludur. Bu şiirlerinde bireysel temalara değinmiştir. Şiirlerinde Farsça tamlamalardan oldukça fazla yararlanır. Şiirleri yalın ve sadelikten uzak Arapça ve Farsça ağır, ağdalı dil ile ifade edilmiştir. 1908 yılına kadar ağır ve ağdalı dili eserlerinde kullanmış ardından da dilde sadeliğe geçmiştir. Aşk ve kadın sevgisini şiirlerinde işlemiştir bu nedenle romantizm akımının etkisinde kalmıştır. Yer yer şiirlerinde tabiat sevgisi de bulunmaktadır.

Eserlerinde çoğunlukla Abdülhak Hamit Tarhan izleri bulunmaktadır. Yazmış olduğu eserlerinde duygular, iç konuşmalar, seziler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra karamsarlık, ruhlar, ürperti temaları da işlenmiştir. Eserleri arasında birkaç tane manzum tiyatro denemeleri de bulunmaktadır. Yazmış olduğu şiirler Türk Sanat Müziği’ne yol göstermiştir. Türk Sanat Müziğinde çoğunlukla onun şiirleri güftelenmiş ve şarkıya dönüştürülmüştür.

Eserleri

Şiirleri

  • Fani Teselliler
  • Temasil
  • Şair-i Azam’a Mektub
  • Elhan-ı Vatan

Tiyatroları

  • Nedim ve Lale Devri
  • Payitahtın Kapısında

Biyografileri

  • Midhat Paşa

Güfteleri

  • Zaman Olur ki Anın Hacle-i Visalinde
  • Yıldızlı Semalardaki Haşmet Ne Güzel Şey
  • Sahilden Uzaklaştık Elin Şimdi Elimde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu