Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları

Bu yazımızda sizlere coğrafi keşiflerin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verdik. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları yazımızla birlikte sömürgeciliğinde nedenini daha iyi anlayacaksınızdır.

Coğrafi keşiflerden önce Avrupalının bildiği dünya, Avrupa Kıtası’ndan başka Asya’nın bir bölümü ve Afrika’nın kuzeyi ile sınırlıydı.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

 • Doğu ticaret yollarının Türklerin eline geçmesiyle Avrupalıların yeni yollar aramaları
 • Pusulayla birlikte Gemicilik sanatının ilerlemesi
 • Batıl inançlardan uzaklaşan cesur gemicilerin yetişmesi
 • Avrupa nüfusunun (açlık ve sefalet içinde) artması ve Doğu ülkelerinin zenginliği hakkındaki bilgiler

Keşifler

 • 1487:Bartemi Diaz – Ümit burnu
 • 1498:Vasco Dö Gama – Yeni Hindistan Yolu
 • 1492:Kristof Kolomb (Hindistan zannettiği) Amerika. İspanya hizmetinde yola çıkan Kristof Kolomb yeni bir kıta buldu. Gerçi kendisi Asya kıtasına gittiğini düşünmüştü ama Asya ile Avrupa arasında yeni bir kıtanın olabileceği ihtimali de düşünülmeye başlanmıştır.Nitekim Floransalı denizci Amerigo Vespucci burasının yeni bir dünya olduğunu kanıtlamaya çalışır Kolomb’un bulmuş olduğu kanıtlamaya çalışır Kolomb’un bulmuş olduğu bu yeni kıta da Amerigo Vespucci’nin ismiyle Amerika olarak adlandırıldı.
 • 519-22:Magellan ve D’el Kano dünyanın dolaşılması

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

 • Doğu Akdeniz limanları önemini kaybetmiş,Atlas okyanusu limanları önem kazanmıştır.
 • İpek ve baharat yollarının canlılığını yitirmesi Osmanlı (ayrıca Venedik ve Ceneviz) ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.
 • Merkezi çıkar çatışması,denizaşırı sömürgeciliğine dönüşmüştür

Sömürgecilik

Bir ülkenin,bir başka devleti veya toplumu siyasal bakımdan egemenliği altına alarak,doğal kaynakları ve pazarları üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda hakimiyet kurması.

Önce Portekiz ve İspanya sonra İngiltere Hollanda ve Fransa sömürge imparatorlukları kurmuşlardır.

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri

 • Avrupalı devletlerin yeni ticaret yolları bulmak amacıyla 15. ve 16. yüzyıllarda gerçekleştirdikleri keşif olaylarına Coğrafi Keşifler denir.
 • Osmanlı’nın elinde bulunan İpek ve Baharat yolları Coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması sonucunda önemini kaybetti.
 • Keşfedilen ülkelerden getirilen bol miktardaki altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa’dan Osmanlı pazarlarına girmiş,bu durum da Osmanlı’enflasyonun yükselmesine ve paranın değer kaybetmesine neden olmuştur.Osmanlı Devleti’nin vergi gelirleri azalmış,kapitülasyonların arttırılmasıyla da ülke ekonomisi giderek çökmeye başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu