Çevre Kirliliği Nedir?

Dünyada artan insan nüfusu ve tüketim alışkanlıklarının değişimi çevre kirliliğinin başlıca nedenleri arasında gelmektedir. Ekolojik sistemi bozan insan kaynaklı ya da her türlü oluşum çevre kirliliğine neden olmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerindeki çevre kirliliği, sadece o bölgeyi etkilemez. Çevre kirliliğine neden olan etmenler yeraltı suları, rüzgarlar ve akarsular gibi faktörler ile taşınarak tüm dünyayı tehdit eder. Çevre kirliliği canlı ya da cansız her türlü varlık üzerinde etkilidir.

Tüm dünyanın sorunu haline gelen çevre kirliliği insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlığın gelişimi ile yaşanan endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne gereksinimi de arttırmıştır. Kırsal alanlardan kentlere göçün başlaması, kentleşmenin artmasına ve çevre kirliliğine sebep olmuştur. Çevre kirliliği çeşitleri arasında, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, ambalaj atıkları, yeraltı sularının kirliliği, radyoaktif kirlenme ve ışık kirliliği olarak sıralanabilir.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Hızla artan dünya nüfusu ve insan ihtiyaçlarının artması sonucu insan faktörüyle dünyada çevre kirliliği de hızlanmaktadır. İnsanların doğal yaşamını kolaylaştıran birçok gelişme buna paralel olarak doğayı da bozmaktadır. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesi de bunun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak bitki ve hayvanların varlığı ve sağlığı da tehlike altına girmektedir. Çevre kirliliği nedenleri ve sonuçları hakkında birçok ülke çalışmalar yapmaktadır. Çevre kirliliği araştırma komisyonları kurulmuş ve yapılan araştırmalarla kirliliğe sebep olan nedenler sıralanmıştır.

 • Evlerde, iş yerlerinde ve taşıtlarda karbon salınımı yüksek olan kalitesiz fosil kaynaklı yakıtların kullanılması,
 • Evsel atıklar ile sanayi atıklarının hiçbir önlem alınmadan doğaya gelişigüzel bırakılması,
 • Tarımda kullanılan böcek ilaçları, pestisitler, soğutucular ve spreylerin gereksiz yere kullanılması,
 • Nükleer reaktörler, nükleer silah denemeleri gibi faaliyetler sonucu doğaya kontrolsüz bir şekilde radyasyon yayılması,
 • Orman yangınları ve ağaçların kesilmesi ile ağaç sayısının giderek azalması, zamansız ve bilinçsiz olarak avlanılması,
 • Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşlarda kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması.

Çevre Kirliliği Nasıl Önlenir?

Çevreyi kirletmek birçok ülkenin kanunlarına göre suçtur ve para cezasından hapis cezasına kadar birçok yaptırımı vardır. 1972 yılında toplanan BM çevre konferansında, çevre sorunları ve önlenmesine karşı alınacak tedbirler ele alınmıştır. Hatta konferans sonucunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde ise 5-11 Haziran arası Çevre Haftası olarak ilan edilmiştir. Çevre kirliliğinin önlenmesi için bazı tedbirler alınmaktadır.

 • Özellikle akarsular ve göller gibi durgun sular insan ve hayvan atıkları ile kirletilmemelidir.
 • Sokaklarda, caddelerde çöpler biriktirilmemeli, hemen toplanmalıdır.
 • Sinek, sivrisinek ve böceklerin çok fazla ürememesi için sürekli ilaçlama yapılmalıdır.
 • Sanayi atıklarının ve kimyasal atıkların toprağa ve sulara karışması önlenmelidir.
 • Kullanılan yakıtlar tam yakılmalı, hava kirliliği önlenmeli ve bu sayede de enerji tasarrufu yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu