Ali Ekrem Bolayır Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal’in oğludur. Vasiyet isimli şiiri ile Türk ve Yunan Savaşı’nı konu edinmiştir ve toplumda büyük yankı uyandırmıştır. 1867 yılında İstanbul’da doğmuştur. Rodos Adası ve Sakız Adasında özel dersler almıştır. Babasının işinden dolayı buralarda bulunmuştur.

1887 yılında İstanbul’a döndüğünde 2. Abdülhamit dönemine denk gelmektedir. Sarayda mabeyn katibi olarak görev yapmıştır. 1906 yılında Kudüs’e mutasarrıf olarak gönderilmiştir. 1908 yılında Beyrut’a mutasarrıf olarak gitmiştir. Beyrut ve Cezayir’de valilik görevlerinde bulunmuştur.

1913 yılında payitahta dönerek, hem Maltepe Askeri Lisesinde hem de Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1937 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Öldüğünde 70 yaşındadır. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığında bulunmaktadır.

Edebi Kişiliği

Yazmış olduğu şiirlerde toplumsal konulara yönelmiştir. Aruz ölçüsünün yanında hece ölçüsüne de yer vermiştir. Küçük yaşta şiir ile tanışarak yazmaya başlamıştır. Serveti Fünuncu olarak bilinmektedir. Vasiyet isimli şiiri ile ün salmıştır. Serveti Fünun topluluğunda uzun süre kalmıştır. Fakat yazmış olduğu bir makalenin Tevfik Fikret tarafından değiştirilip öyle yayımlanmasının ardından sinirlenerek Serveti Fünun topluluğundan ayrılmıştır.

Ali Ekrem, Serveti Fünun topluluğuna katılmasına rağmen, bu toplulukta yer alan Edebiyatı Cedide yazarlarının bir takım görüşlerine katılmamaktadır. Serveti Fünun şiirlerini eleştiren tarzda tenkit yazıları yazmıştır. Ağır eleştiri ve sert sözcükler içerdiği için Tevfik Fikret tarafından basılmadan önce değiştirilmiştir. Bu eleştirilerin gazetede yer almamasının ardından ayrıldığı bu topluluktan sonra Malumat gazetesinde Serveti Fünuncuları eleştiren yazılarını sansürletmeden yayınlayabilmiştir. Topluluk içerisinde birtakım gerçeklikleri göz önünde serince Edebiyatı Cedide topluluğunun dağılmasına zemin hazırlamıştır.

Şiirde Tevfik Fikret gibi içerikler üretmektedir. Üslubu ile de Mehmet Akif Ersoy’a öncülük etmiştir. Eserlerinde daha çok halkın yaşantısına ve bireyselliğe yer vermektedir. Bu nedenle realist bir şair olarak bilinmektedir. Çanakkale savaşı sırasında ve İstiklal Savaşları sırasında halkın milli duygularını kabartıcı nitelikte şiirler yazmıştır. Vatan sevgisini dile getirdiği bu şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Tiyatro türünde ve çocuk edebiyatı türünde birçok eser üretmiştir.

Eserleri Hakkında Bilgi

 • Ali Ekrem Bolayır’ın çok fazla eseri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki listede yer almaktadır.
 • Şiir Türü: Zılal-ı İlham, Vicdan Alevleri, Ordunun Defteri, Kaside – i Askeriye’dir.
 • Ordunun Defteri isimli eseri nazım–nesir karışık bir eserdir fakat şiir yönü ağır bastığı için bu kategoride değerlendirilmektedir.
 • Oyun Türü: Sultan Selim, Baria
 • İnceleme Türü: Edebi Meslekler, Namık Kemal

Eserleri

 • Kaside-i Askeriyye
 • Kırmızı Fesler
 • Ruh-i Kemal
 • Zılal-i İtham
 • Çocuk Şiirleri
 • Ordunun Defteri
 • Şiir Demeti
 • Vicdan Alevleri
 • Tair-i İlahi
 • Namık Kemal
 • Lisanımız
 • Baria

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu