Akademia Nedir?

Akademia Nedir?

Akademia Platon’un kurduğu ilk felsefe okulunun adı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Platon’un kurduğu Akademi’nin ilk üniversite olduğunu söylemekte yalan olmayacaktır. Bu okul ismini Atina’nın kuzeydoğusunda bulunan ağaçlık bir korudan almıştır.

Sofistler de ders vermekteydiler ancak onlar gezici olan hocalardandır. Tüm kentleri tek tek dolaşırlar ve karşılarına çıkan herkese ders verirlerdi. Oysa o dönemlerde Akademi ile örgütlenerek ilk defa öğretim kurumu ortaya çıkmıştır. İlk yüksek okul olarak sayılabilecek Akademi’de işlenen çeşitli konular vardı ancak belli bir planlara göre dersler öğretiliyordu. Burada felsefe, diyalektik, müzik ve matematik öğretimi yapılmaktaydı.

Akademi bünyesinde ders veren yalnız Platon değildir, onun görüşlerine az veya çok uyan başka hocalarda öğretim yapıyorlardı. Akademia ile ilk kez, kurucusunun ölümünden sonrasında öğretime devam eden bir okul ile karşılaşmaktayız. Akademi Platon’un kendi serveti ile kurduğu bir vakıftır. Ölümünden sonra vasiyeti üzerine yönetimi yeğeni Speusippos ele almıştır. Sonrasında çeşitli müdürlerinde yönettiği Akademia yüzyıllarca varlığını sürdürmüştür. Platon seksen yaşına kadar Akademia’nın başında bulunmuştur.

Akademia Kavram ve Tanımlar

Akademia kavram ve tanım olarak milattan önce 387 yılında Platon tarafından kurduğu felsefe okuluna verdiği isim olarak kullanılmıştı. Bu terim, günümüzdeki üniversite kavramını oluşturmakta olan bileşenlerden birisi olan Akademia terimine öncülük etmektedir.

Akademia okul olarak Platon tarafından kurulan ve girişinde Matematiği kavramamış olan, buraya girmesin! yazısı bulunan bir felsefe okuludur. Okulun girişinde var olan bu metin Akademia’nın matematiksel ve akılcı bir düşünce ile oluşturulduğunu işaret etmektedir.

Akademia Felsefesi

Platon, öğretmeni olan Sokrates’i öncü bilerek Akademia felsefesini geliştirmişti bu geliştirme ile batı felsefesini günümüzde bile şekillendirmekte ve geliştirmekte olan önemli bir felsefe akımının kurucusu olmuştur. Bu akım, aynı zaman içinde felsefe tarihinin önde gelen okullarından birisi olarak Akademia Okulu’nun akımıdır.

Akademia akımı, kurulduğu dönemde materyalist bir düşünceye yönelmiştir. Daha sonra Arkesilaos ile birlikte bu okulun düşünsel olarak yönü de kuşkuculuğa doğru kayma göstermiştir. Bu dönemden sonra Kuşkucu Akademia’nın en mühim düşünürleri olarak bilinen isimler, Arkesilaos ve Karneades ön plana çıkmış ve örnek alınmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu