Ahmet Reşit Rey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Bu makalemizde sizlere Ekrem Reşit Rey Kimdir, hakkında detaylı bilgi verdik. Ekrem Reşit Rey hayatı, Ekrem Reşit Rey eserleri ve Ekrem Reşit Rey edebi kişiliği hakkında vermiş olduğumuz bilgiler edebiyatçı yazarlarımız tarafından yazılmıştır.

Besteci olan Cemal Reşit Rey’in babasıdır. Bir diğer oğlu da Ekrem Reşit Rey tiyatro yazarıdır. Ahmet Reşit Rey ise, Osmanlı Devletinde bürokrat olarak çalışmıştır. Bakanlık görevlerinde bulunmuştur. Bu siyasi tecrübelerini de “Gördüklerim Yaptıklarım” adı ile anı tarzında kaleme alarak paylaşımda bulunmuştur. Mülkiye Mektebinden mezun olduktan sonra iki yıl öğretmenlik yapmıştır. Ardından 2. Abdülhamit döneminde sarayda katip olarak çalışmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı çıkmaktadır.

Manastır Valiliği, Halep Valiliği, İzmir Valiliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1913 yılında Dahiliye Nazırı olarak görev yapmıştır. Mahmut Şevket Paşa olayında mahkum edilmesinin ardından Paris’e kaçmıştır. 1919 yılında ülkeye dönerek Damat Ferit Paşa tarafından tekrar Dahiliye Nazırı görevi verilmiştir. Sevr Anlaşması için Paris’e gönderildiğinde bu anlaşmayı imzalamayacağını bildirerek Dahiliye Nazırlığı görevinden istifa etmiştir.

Uzun süre Galatasaray Lisesinde Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. TBMM kurulduğu zaman da ilk mecliste İzmir milletvekili olarak görev almıştır.

Edebi Kişiliği

Ahmet Reşit Rey şiir ile küçük yaşında tanışmıştır. 1896 yılında Serveti Fünunculara katılmıştır. Yazmış olduğu ilk şiirler Serveti Fünun topluluğu içerisinde Gülşen dergisinde yayımlanmıştır. Yazmış olduğu şiirlerde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın izleri bulunmaktadır. Sonra kendi tarzını oluşturmuş ve şiirlerini bu şairlerin etkisinden çıkarmıştır. Serveti Fünun şiirlerini Nazım takma adı ile oluşturmuştur.

Mekteb dergisi için yazmış olduğu şiirlerinde kendi döneminin üzerinde dil ve üslup görülmektedir. Serveti Fünuncu olarak başlamış olduğu şiir yolculuğuna Fecri Ati edebiyatından izler ile devam etmektedir. Fakat o dönemde henüz Fecri Ati Edebiyat topluluğu kurulmamıştır. Bu nedenle bulunduğu çağın ilerisinde olan ve ileri görüşlü bir insan olarak bilinmektedir. Dil ve üslup türünde sadelik ve yalınlık ile başladığı şiir dünyasında sonraları değişkenlik göstererek Serveti Fünuncuların ağır şiir tarzına uyum sağlamıştır. Yazmış olduğu şiirler zaman zaman açıklık ve yalınlığını yitirmiştir.

Şiirleri için yapmış olduğu ağır değişimler, yazmış olduğu düz yazı eserlerine de yansımıştır. Lirik şiir tarzı ile başlamış olduğu bu yolculukta realist bakış açısı ile farklılaşma yoluna gitmiştir. Realist olarak kaleme aldığı eserlerinde coşkulu söyleyiş tarzından uzaklaştığı gibi lirik değerler de yok olmuştur. Sadece yazmış olduğu nazım nesirlerinin üsluplarında titizlik ve karmaşıklık ile yoğunlaşmıştır.

Eserleri Hakkında Bilgi

  • Nazarariyat-ı Edebiye adlı eseri 1912 yılında yayımlanmıştır.
  • Racine’in Piyesleri eseri de 1934 yılında yayımlanmıştır.
  • Eneid adlı eseri Çeviri türündeki eseridir. Virgilius’den çevirmiştir.
  • Gördüklerim Yaptıklarım adlı eserini ise 1945 yılında siyasi anılarını kaleme almıştır.

Eserleri

  • Nazarariyat-ı Edebiye
  • Gördüklerim Yaptıklarım
  • Eneid
  • Racine’in Piyesleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu