Kimdir

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Hayatı

Abdülhak Hamit Tarhan 5 Şubat 1851 ‘de İstanbul’da  dünyaya gelmiştir.  Babası, soylu ve ilim dünyasında söz sahibi şahsiyetlerdendi. Dedesi Abdülhak Molla Osmanlı hükümdarlarından 2. Mahmud ve Abdülmecid Han’ın hekimliğini yapmış ve aynı zamanda şiir ve tarih ilmiyle meşgul olmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan‘ın babası Hayrullah Efendi ise döneminin meşhur tarihçi ve diplomatlarından biriydi.

Abdülhak Hamit Tarhan ilk tahsiline ise Evliya Hoca,Bahaeddin ve Hoca Tahsin Efendi gibi hocaların gözetiminde başladı. Özellikle Hoca Tahsin Efendi’nin Abdülhak Hamit Tarhan üzerindeki emeği büyüktü. Bir süre tahsil hayatına Bebek Köşk Kapısındaki mahalle mektebinde devam ettikten sonra ailesi tarafından Nasuhi bey ile beraber Paris’te eğitim alması uygun görülmüş ve orada özel bir koleje gitmişti.

Kısa zamanda ileri derecede Fransızcayı ilerletmiş ve 1,5 yıl sonra babasıyla birlikte İstanbul’a dönmüş ve buradaki Fransız mektebinde öğrenim hayatına devam etmiş ve dilini daha da ileri seviyeye getirmek amacıyla Babıali’de tercüme odasına girdi.

Eğitim Hayatı

Henüz  on dört yaşında babasıyla birlikte İran’ın başkenti Tahran büyük elçiliğine gitti ve burada yaklaşık olarak 1,5 sene Farsça özel dersi almıştır. Ancak babası bu sırada 1867’de vefat eder ve İstanbul’a dönmüştür. Babasının vefatından sonra önce Maliye mektebinde arkasından sadaret kaleminde görev alan Tarhan buralarda Ebüzziya Tevfik ve Recaizade Mahmud Ekrem’le  tanıştı.

Bu sırada Tahran il ilgili ilk eseri olan Macerayı Aşk isimli eserini yazar ve ünlü şiiri Makber mersiyesini yazmasına sebep olan Fatma Hanım ile dünya evine girdi. 1876 yılında ise hariciye mesleğini tercih eden Abdülhak Hamit Tarhan Paris Sefareti ikinci katipliğine atanıp iki buçuk sene vazife yaptı. Buradaki görevi boyunca Fransız edebiyatını daha yakından inceleme fırsatı buldu.

Eşinin rahatsızlığının artması üzerine geri İstanbul’a döner. Ancak eşi Fatma hanım Beyrut’da vefat etti. Eşinin vefatından önce Bombay’a tayin çıkan Tarhan Zeynep isimli piyesi nedeniyle görevinden alınır. Bunun üzerine tekrar Londra’daki eski işine devam eder ve Nelly adında ingiliz bir kadınla evlenir.

1911′ de ise Nelly’nin ölünün ardından Belçikalı Lüsyen Hanım ile evlendi. Balkan savaşları nedeniyle buradaki görevinden de azledilince İstanbul yolu tekrar gözükür. Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat sonrası oluşan  bütün akımları bizzat yaşamış olup meşrutiyetleri ve cumhuriyet dönemini de kısmen de olsa yaşamıştır.

Kendisine vatana olan önemli hizmetlerinden ötürü üstün hizmet fonu bağlanmıştır. 12 Nisan 1937 yılında İstanbul’da vefat eden Tarhan’ın naaşı Zincirlikuyu’dadır.  Abdülhak Hamit Tarhan yazdığı eselerinde Fransız edebiyatının önde gelen ağır topları Victor Hugo ve benzerlerinden etkilenmiştir. Bu tip batılı tarihçilerden etkilenerek Türk tiyatrosuna felsefeyi ilk defa o sokmuş olup Şair-i azam ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Eserleri

Şiirleri

 • Makber
 • Sahra (ilk pastoral şiir)
 • geçerli
 • Ölü
 • Hacle
 • Bunlar Odur
 • tuz
 • Divaneliklerim yahut Belde
 • Yadigâr-ı Harp
 • Bâlâdan Bir Ses
 • İlham-ı Vatan
 • Kahpe yahut Bir Sefilenin Hasbihali

Tiyatroları

Aruzla Yazılanlar:

 • Sardanapalo
 • Turhan
 • Kanuni’nin Vicdan Azabı
 • Eşber
 • Nazife
 • Abdullahü’s-Sagir
 • İlhan
 • Yabancı Dostlar
 • Arziler
 • Ruhlar
 • Tayflar Geçidi
 • Tezer

Heceyle Yazılanlar:

 • Nest adam
 • Liberte
 • Hakan
 • Cünun-ı Aşk

Mensur:

 • Mecara-yı Aşk
 • Sabr u Sebat
 • İçli Kız

Nazım-nesir Karışık:

 • Duhter-i Hindu
 • Tarık
 • İbn-i Musa
 • Zeynep
 • tirsi tirsi balığı
 • Yadigâr-ı Harp

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı